Back

Big data, de sleutel tot succes

10 November 2022

Big data verandert jouw website van een statisch document in een geautomatiseerde salesmachine. In deze blog leggen we uit hoe wij aan de benodigde data komen en hoe we die gebruiken voor succesvolle online campagnes.

Big data zijn grote datasets die herkenbare patronen en trends laten zien als ze worden gekoppeld en geanalyseerd. Door het groeiende aantal websites, internetgebruikers en devices groeit de hoeveelheid beschikbare data exponentieel, wat nieuwe kansen biedt voor online marketing.

Want door beschikbare data te benutten, kunnen we anno 2020 online marketingcampagnes efficiënter maken dan ooit tevoren.

“Exponentiële groei van beschikbare data biedt nieuwe kansen voor online marketing”

Vier soorten big data waarmee we effectiever kunnen adverteren

In de praktijk zijn er vier soorten datasets die we kunnen gebruiken om effectief te adverteren: klikdata, eigen data, externe databronnen en testdata.

Databron #1: Klikdata

Sommige marketingbureaus selecteren hun doelgroepen op basis van leeftijd en locatie. Wat wij doen, is verder kijken. Hiervoor gebruiken we niet alleen de klikdata van de website, maar ook van het e-mailkanaal en vanuit de app. Door datasets te combineren kunnen we effectief segmenteren en daardoor efficiënter targeten.

Dit betekent dat de boodschap zich aanpast aan de gebruiker. Mensen die een handeling hebben uitgevoerd in een e-mail, kunnen bijvoorbeeld een aangepaste propositie krijgen.

Conversieratio’s verbeteren sterk door het gebruik van liquid content, oftewel content die zich aanpast aan het klikgedrag van de bezoeker. Oftewel: mensen die een bepaald klikpad volgen, krijgen steeds betere content, waarmee je de conversie van de online marketingcampagne behoorlijk kunt verbeteren.

“Door klikdata te gebruiken kunnen we effectief segmenteren en daardoor efficiënter targeten”

Databron #2: Eigen data

Elke onderneming heeft een wereld aan data opgeslagen. Door deze datasets te koppelen en te analyseren, krijgen we belangrijke inzichten in de doelgroep:

  • Waar wonen de klanten?
  • Welk verzorgingsgebied verzorgt de grootste omzet?
  • Welke doelgroep converteert het snelst?

Deze data kunnen we gebruiken om beter te targeten. Zo kunnen we campagnes maken specifiek op doelgroepen die goed converteren, om zo te zorgen voor een snelle boost van jouw omzet. Ook kunnen we de gesegmenteerde datasets inladen op social media (of display) en een lookalike-audience creëren.

“Door datasets te koppelen krijgen we belangrijke inzichten in de doelgroep”

Databron #3: Externe data

Door externe data te koppelen aan je eigen data, ontstaat een verrijkte dataset. Met deze set kunnen we over een langere periode klikgedrag en conversies monitoren en zo achterhalen welke profieldoelgroep(en) er op je website komen. Hiermee gaan we vervolgens profilen op de doelgroep die goed converteert.

Een voorbeeld: binnen een wervingscampagne voor een goed doel kunnen we de converteerders segmenteren in twee delen: de kleine schenkingen, en de grote. Zodra we de demografie kennen van de mensen achter de categorie grote schenkingen, kunnen we een campagne inrichten speciaal gericht op deze doelgroep.

“Met externe data kunnen we profilen op de doelgroep die goed converteert.”

Databron 4: Geodata

Ook geodata kunnen we in deze context gebruiken. Op basis van postcodes en huisnummers weten we namelijk al heel veel over huishoudens in Nederland: in welke auto ze rijden, welke gezinssamenstelling ze hebben, hoe hoog het inkomen is en waaruit de maandlasten bestaan.

In het tijdperk van voor het internet vroegen hogebetrokkendheidsproducten om een crossmediale campagne, waarmee een brede doelgroep werd aangesproken om een kleine groep te bereiken. Tegenwoordig gaat dit efficiënter en kunnen we nauwkeurig targeten op een doelgroepsegment met een bepaald inkomen en een bepaalde gezinssamenstelling.

“Op basis van postcodes en huisnummers weten we wat iemand verdient en in welke auto ze rijden.”

De ijzersterke marketingcampagne

Het geheim van een ijzersterke marketingcampagne is om te kijken naar de data die vanuit de organisatie beschikbaar is en die waar nodig te koppelen aan externe datasets. De beste resultaten worden behaald op cross-device-campagnes, waarop de zichtbaarheid op het ene device resulteert in een conversie op een ander apparaat. Dit bereiken we door binnen de funnel alle touchpoints aan elkaar te knopen, waarbij big data onmisbaar.

Aan de slag met big data?

Wij hacken jouw groei.

Jasper
van zanten

Jasper